Bəs sizin yaşadığınız binada yanğın qapıları standartlara cavab verir? Yanğın qapısı nədir? Necə olmalıdır?

Yanğın qapısı necə olmalıdır ?

Bəs sizin yaşadığınız binada yanğın qapıları standartlara cavab verir? Yanğın qapısı nədir? Necə olmalıdır?

Yanğın yerindən çıxmaq üçün vacib olan yanğın qapıları binaların yanğın pilləkənlərinə açılır. Ümumiyyətlə, insanlar binaların arxa və ya yan hissələrində yerləşən qapılardan can güvənliyi ilə qapılardan çıxırlar. İndi çoxmərtəbəli binalarda yanğın qapılarının olması məcburi hala gəlmişdir. Yanğın qapıları insanların yanğın zamanı təhlükəsiz çıxa biləcəyi nöqtələr kimi diqqət çəkir.


Yanğın Qapılarının Ölçüləri
Təcili çıxış qapıları olan yanğın qapıları arasında EXIT yazısı olan qapılar kifayət qədər çoxdur. Yanğına davamlılığına görə müvafiq olaraq 30 dərəcədən başlayaraq yanğın qapıları 60 dərəcə, 90 dərəcə, 120 dərəcə və 180 dərəcəyə qədər mövcuddur. Fərqliliklərinə görə qapıların Panik bar yanğın qapısı, şüşə yanğın qapısı, polad qapı, dekorativ yanğın qapıları və standart yanğın qapıları kimi modelləri də mövcuddur. Eyni zamanda, yanğın qapısının olmazsa olmazları arasına qapı aksesuarları da daxildir. Qapı tutacaqları xüsusilə fərqlənir.


Yanğın xüsusiyyətləri
Yanğın mühiti ilə əlaqəni kəsən və insanların və əlaqədar binanın təhlükəsizliyini təmin edən qapı yanğın qapısı adlanır. Yanğın qapılarının bəzi texniki xüsusiyyətləri də olmalıdır. Bu texniki xüsusiyyətlər sayəsində yanğın baş verdikdə insanların həyatı və əmlak təhlükəsizliyi qorunacaqdır.

1. Çöldən qapalı olsa da qapını içəridən açmağa kömək edən qapı qolu;
2. Heç vaxt istiliklə genişlənərək tüstünü buraxmaması;
3. Xüsusi kipkəc;
4. Yanğına davamlı şüşə taxılabilmə xüsusiyyəti;
5. Tək və ya cüt qanad xüsusiyyəti;
6. İç və ya çöl açılış;
7. Sağa və ya sola açılış;
8. Tənzimlənən petlələr;
9. Yaylı petlələr;
10. Tüstünü buraxmayan qapı gilyotini;
11. İstədiyiniz ral rəngi ilə boyanmış;
12. Təxmini ən uyğun çərçivə növləri;
13. Yanğına davamlı hidravlika.