Rahatlıq və erqonomiklik təmin edən qapı qolları


Qapı qolu qapının əvəzolunmaz hissəsidir. Məhz qapı qolu vasitəsilə keçid zamanı qapıdan rahat istifadə etmək mümkün olur. Qapının hər iki tərəfinə qoyulmuş qapı qolları hər iki tərəfdən eyni hündürlükdə yerləşdirilib, rahat və erqonomik bir istifadəni təmin edir. Qapı qolları qapıların istifadə sahələrinə görə möxtəlif növlərə ayrılır. Qapı qolu seçərkən qapının dizaynını, formasını nəzərə almaq lazımdır.